Fashion Talks Creative Capital
Måndag 29 augusti, 08.30-10.00
Kammarsalen, Berns
Anmälan
 
I år präglas Fashion Week Stockholm av en bredare syn på mode och vad som händer när det blandas med andra kreativa uttrycksformer. Veckan inleds därför med ett inspirerande rundabordssamtal med personer från olika kreativa näringarna för att diskutera det unika som sker när just dessa möts. I anslutning kommer statssekreterare Oscar Stenström tala om vikten av kulturella och kreativa näringar kopplat till regeringens exportstrategi och satsningen Team Sweden.

8.30 Lätt frukost serveras

09.00 Anförande statssekreterare Oscar Stenström Oscar Stenström talar om regeringens arbete med kulturella och kreativa näringar följt av en intervju med representanter från det näringspolitiska samarbetet Kreativ Sektor.

09.20 Rundabordssamtal Stockholm är ett kreativt nav med världsledande kreatörer inom musik, tech, konst, gaming, film och kommunikation. Varför uppstår det magi när dessa möts, och hur kan Stockholm vidareutvecklas som en smältdegel för dessa? I ett personligt rundabords- samtal kommer Linda Portnoff, VD Musiksverige, att diskutera detta med bland annat designer Ida Klamborn, Lotta Mårlind, AD Garbergs, Fredrik Heinig, VD och grundare B-Reel films och Patrick Bach, studiochef Dice.
 
Förnamn *

 
Efternamn *

 
Deltar du på detta seminarium som press/media? *

     
Du är nu anmäld till Fashion Talks Creative Capital
Måndag 29 augusti, kl 08.30-10.00
Kammarsalen, Berns